DXY ROAD MAPS – RANGING – 6/3/2024

Arah pergerakkan, sementara pada zona konsolidasi 105.12 – 104.36 Pergerakkan selanjutnya menunggu salah satu level ini dipecah sempurna.

Trend besar masih BULLISH
Trend menengah Bearish Correction
Trend minor, Flat.

Kita tunggu setidaknya 2 trend menunjukkan arah yang sama untuk mengetahui arah pergerakkan.

#Disclaimer ON

Tags: No tags